Kangaroo

slide show slide show slide show
ho tro ky thuat

Ngày nước thế giới năm 2014 chủ để ”Nước và Năng lượng”

Ngày Nước thế giới năm 2014 với chủ đề “Nước và Năng lượng” nhằm nâng cao nhận thức về mối tương quan chặt chẽ giữa hai yếu tố cơ bản này đồng thời kêu gọi tìm kiếm biện pháp quản lý để có thể đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu của con người thông qua khai thác bền vững tài nguyên nước và sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm hướng đến một nền kinh tế tăng trưởng xanh.

nuoc va nang luong

Ngày nước Thế giới năm 2014 có chủ đề “Nước và Năng lượng”. 

Ảnh: Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam

Ngày Nước thế giới năm 2014 cũng hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về mối quan hệ tương tác giữa nước và năng lượng, cũng như thúc đẩy đối thoại chính sách để giải quyết các vấn đề liên quan đến mối liên kết Nước – Năng lượng này. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng chia sẻ các sáng kiến, các mô hình, các giải pháp áp dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp và gắn kết các bên hữu quan để cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến nước và năng lượng.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động các hoạt động hưởng ửng lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2014 quy mô cấp tỉnh tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại tỉnh Lai Châu,  Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014 vào ngày 21 tháng 3 năm 2014 tại thành phố Lai Châu, một trong những tỉnh đầu nguồn của lưu vực sông Hồng-Thái Bình, lưu vực sông lớn nhất tại Việt Nam.

 Chương trình Ngày nước thế giới 2014 sẽ bao gồm các hoạt động Lễ Mít tinh quốc gia, hội thảo khoa học “Nước và Năng lượng”, triển lãm ảnh “Nước-Con người-Cuộc sống”, biểu diễn văn nghệ “Dòng sông và tiếng hát”và một số hoạt động tuyên truyền khác.

Phân phối Kangaroo


den suoi nha tam, ozonemaxx.
Mr Long-0904.585.683
Mr Long 0904.585.683
Mr. Lực- 0966.59.69.08
Mr. Lực 0966.59.69.08
Ms Thảo 04.62.59.1415
Ms Thảo 04.62.59.1415